iki bölek hajathana

 • Hajathana önümçiligi gaty kyn bolýar

  Döwrebap hammam poly, hajathana oturdyldy

  Gurluşy : Iki bölek

  Ölçegi : 610 * 357 * 770mm

  Gurnama görnüşi : Gata oturdyldy

  OEM : OEM kabul edildi

  Aýratynlyk ual Ikitaraplaýyn

  Hajathana jamynyň şekili : Tegelek

  Zeýkeş nagşy : P-duzak

 • Täze dizaýn Häzirki zaman keramiki hammam hajathanalary

  P-duzak keramiki Wc hajathana

  Düwme düwmesiniň görnüşi: ýokary basmak

  Taslamanyň çözgüt ukyby: grafiki dizaýn

  Gurnama görnüşi: Gata oturdyldy

  Arza: myhmanhana

  Reňki: Ak / Piliory

  Gaplamak: Adaty karton

  Agramy: 20-40KG

  Funksiýa aýratynlyklary

  3D model dizaýny
  pro üçin umumy çözgüt
  Turbanyň komponenti
  Turbanyň komponenti
  Mugt ätiýaçlyk şaýlary

   

 • Hytaýda ýokary hilli hammam keramiki kubok hajathana

  Rimless P-Trap keramiki Wc hajathana

  Eltip beriş wagty: 30 günüň içinde

  Oturgyç örtügi: Softumşak ýapylýan PP oturgyjy

  Garnituralar: Oturgyç

  Üpjünçilik ukyby 10000 bölek

  Taslamanyň çözgüt ukyby: Beýlekiler

  Uzakdan dolandyryş: goşulmaýar

  Garyş.Çukur aralygy: 400mm

  Funksiýa aýratynlyklary

  Oturgyç gapagy ýuwulýar
  Onlaýn tehniki
  Gurnalan gurnama
  Wc Toliet
  tehniki goldaw

   

 • Lýuks dizaýn keramiki altyn hajathana

  Rimless P-Trap keramiki Wc hajathana

  1. Zeýkeş nagşy: P-duzak, S-duzak
  2. Tamamlaýar: Aýna
  3. Taslamanyň çözgüt ukyby: grafiki dizaýn
  4. Uzakdan dolandyryş: goşulmaýar
  5. Şahadatnama: CUPC
  6. Reňk: ak
  7. Kepillik: 2 ýyl

  Funksiýa aýratynlyklary

  1. tehniki goldaw
  2. Bir bölümli forma
  3. grafiki dizaýn
  4. Upperokarky basmak
  5. Bir bölümli forma
 • Vanna wc keramiki günbatar gara mat hajathana

  Rimless P-Trap keramiki Wc hajathana

  Aýna: Öz-özüňi arassalaýan ýalpyldawuk aýna

  Düşündiriş: Bir bölek suw örtügi

  Reňki: ak, pil süňkü

  Taslamanyň çözgüt ukyby: ONOK

  Dizaýn stili: Döwrebap

  bidet funksiýasy: Bu elementi teklip edip bileris

  Bufer gapagy: Hawa

  Funksiýa aýratynlyklary

  Hajathana ýuwulmagy
  Karton gaplamak
  Gat
  Ushuwmak
  Arassaçylyk enjamlary bir bölek hajathana

 • Döwrebap meýdança ýapyk hajathana

  Döwrebap meýdança ýapyk hajathana

  1. Marka ady: SUNRISE
  2. Uzakdan dolandyryş: goşulmaýar
  3. Zeýkeş nagşy: P-duzak, S-duzak
  4. Satuwdan soňky hyzmat: Onlaýn tehniki goldaw
  5. Aýratynlygy: Iki gezeklik
  6. Gaplamak: Agaç gaplamak
  7. Taslamanyň çözgüt ukyby: grafiki dizaýn

  Funksiýa aýratynlyklary

  1. Vanna iki bölek hajathana
  2. 180 mm gödeklik
  3. Ossalpyldawuk ak
  4. Satuw hyzmatyndan soň gowy
  5. Upperokarky basmak
 • Vannaňyzyň stilini we keramiki hajathana bilen işleýşini ýokarlandyryň

  Sifonik bir bölek ak keramiki hajathana

  1. Inguwmagyň usuly: Siklonyň ýuwulmagy
  2. Gurluşy: Iki bölek
  3. Satuwdan soňky hyzmat: Onlaýn tehniki goldaw
  4. Önümiň ady: Göni ýuwulýan hajathana
  5. Ölçegi: 675x380x770mm
  6. Zemin zeýkeş aralygy: lagym merkeziniň diwaryndan 246mm

  Funksiýa aýratynlyklary

  1. Iki uçly görnüş
  2. Sahypany gurmak
  3. Adaty eksport gaplamasy
  4. Hajathana ýumşak ýapyk
  5. Iki gezek ýuwmak
 • Geň galdyryjy hammamyň syry: Keramiki hajathana ynkylaby

  Sifonik bir bölek ak keramiki hajathana

  1. Inguwmagyň usuly: Siklonyň ýuwulmagy
  2. Gurluşy: Iki bölek
  3. Satuwdan soňky hyzmat: Onlaýn tehniki goldaw
  4. Önümiň ady: Göni ýuwulýan hajathana
  5. Ölçegi: 705x360x775mm
  6. Zemin zeýkeş aralygy: lagym rozetkasynyň merkezinden diwara çenli 180mm

  Funksiýa aýratynlyklary

  1. Iki uçly görnüş
  2. Sahypany gurmak
  3. Adaty eksport gaplamasy
  4. Hajathana ýumşak ýapyk
  5. Iki gezek ýuwmak
 • Farfor güýji: Keramiki hajathana näme üçin ýokary höküm sürýär?

  Sifonik bir bölek ak keramiki hajathana

  1. Inguwmagyň usuly: Siklonyň ýuwulmagy
  2. Gurluşy: Iki bölek
  3. Satuwdan soňky hyzmat: Onlaýn tehniki goldaw
  4. Önümiň ady: Göni ýuwulýan hajathana
  5. Ölçegi: 705x360x775mm
  6. Zemin zeýkeş aralygy: lagym rozetkasynyň merkezinden diwara çenli 180mm

  Funksiýa aýratynlyklary

  1. Iki uçly görnüş
  2. Sahypany gurmak
  3. Adaty eksport gaplamasy
  4. Hajathana ýumşak ýapyk
  5. Iki gezek ýuwmak
 • Döwrebap wc toplumy, ýuwulýan legenler bilen iki bölek hajathana

  Rimless P-Trap keramiki Wc hajathana

   

  Ady: sanitariýa hajathana

  Käbäniň şekili: Uzaldy

  Gapak oturgyjy: ýumşak ýapyk gapak

  Stil: Häzirki zaman keramika

  Garnituralar: başga

  Dizaýn stili: UREWROPA

  Gapagy: Hawa

   

  Funksiýa aýratynlyklary

   

  tehniki goldaw
  sanitariýa hajathana
  Önümçilik we söwda
  grafiki dizaýn
  Gat

 • Lomaý ýuwmak uzyn hajathana

  Lomaý ýuwmak uzyn hajathana

  1. Gap: Karton guty
  2. Gapagy: Softumşak ýapylýan oturgyç
  3. OEM / ODM: kabul etmek
  4. S-duzak: 250 / 300mm
  5. Taslamanyň çözgüt ukyby: grafiki dizaýn
  6. Ölçegi: 605 * 380 * 840mm
  7. Aýratynlygy: Iki gezeklik

  Funksiýa aýratynlyklary

  1. Bir nokatly sanitariýa
  2. Önümleriň çözgüdi
  3. Softumşak ýapylýan oturgyç
  4. Reňkli Wc bir bölek hajathana
  5. Iki uçly görnüş
 • Lýuks pan goşa hajathana

  Lýuks pan goşa hajathana

  1. Inguwmagyň usuly: Siklonyň ýuwulmagy
  2. Reňk: Ak gara pil
  3. Ösen funksiýa: Haýal
  4. Zeýkeş nagşy: P-TRAP
  5. S-duzak: 300 / 400mm
  6. P-duzak: 180mm
  7. Gaplamak: 5 gatlak

  Funksiýa aýratynlyklary

  1. Sahypanyň gapagyny haýallaşdyryň
  2. Onlaýn tehniki goldaw
  3. Söwda merkezleri, hassahanalar
  4. Garnituralar
  5. Guty gaplamak
123456Indiki>>> Sahypa 1/6
Onlaýn sorag