Gözleg we gözleg

günüň dogmagy R&D tehnologiýasy

Ösen tehnologiýa we patentler bilen durmuşyň hilini ýokarlandyrmak

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

Suw 30% -e çenli tygşytlaýar

Suwuň potensial energiýasyny we ýuwujy güýjüni netijeli çykaryp biler.Suwuň birligine ýuwujy güýç has güýçlidir.Ony bir gezek arassalap ýuwup bolýar.
Adaty 6L hajathana bilen deňeşdirilende, her ýuwma 30% tygşytlaýar.

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/

Antifouling glaze tehnologiýasy

Highokary dykyzlygy we tekiz ýüzügi bilen ýuwulmagy aňsatlaşdyrýan, birinde emele gelen mikrokristally glaze garşy tehnologiýany kabul edýär.

Çekimsiz reaktiw deşik dizaýny

Pürküji deşik, kir galdyrman has çalt akyp bilýän tegelek görnüşde döredildi.

patent şahadatnamasy

Onlaýn sorag