Hormat we şahadatnama

Professional gözleg we ösüş topary bolan SUNRISE keramika topary, olaryň arasynda 12 gözleg we in engineener we 5 doktorlyk okuwçysy bar, dört gözleg topary bir wagtyň özünde täsirli we akylly awtomatiki önümçilik liniýalary bilen enjamlaşdyrylandyr, SUNRISE güýçli garaşsyz innowasiýa ukyby.Dogry patentlere eýe bolup, senagat standartlaryny düzmäge gatnaşdy.Önümler ençeme gezek senagat innowasiýa baýraklaryna, dizaýn patentlerine, önümçilik gözleglerine we innowasiýa hormat baýraklaryna eýe boldy.

 • Şahadatnama (4)
 • Şahadatnama (3)
 • Şahadatnama (2)
 • Şahadatnama (1)
 • diwar hajathana keramikasy asyldy
 • hajathana
 • wc hajathana toplumy keramika
 • polda hajathana
 • häzirki zaman dizaýn hajathana
 • kaşaň hajathana jamy
 • diwar basmak düwmesi tualet
 • kiçi hajathana
 • diwara gurlan akylly hajathana
 • günbatar hajathana bahasy
 • satmak üçin arzan hajathana
 • hajathana bir bölek
Onlaýn sorag