Önümler

 • Hytaýyň sanitariýa enjamlary

  basseýn hammam gämilerini ýuwuň

  Marka ady: SUNRISE
  Deşikler: deşik ýok
  Ölçegi: 565 * 420 * 720mm
  Basseýn üçin görnüş: Pyýada çüýşeler
  Reňk: Ak
  Gelip çykyşy: Hytaý
  Kesgit: leeke çümmek

  Funksiýa aýratynlyklary

  • Lavatory Plus pedaly (Ak)
  • Klassiki görnüşli gönüburçly pedal hajathana
  • Yzky akym
  • Gurnama toplumy bilen üpjün edildi
  • Diňe merkezi deşik
 • Hususy erkin arassalaýjy sanitariýa doly basseýn ýuwulýan ýewropaly häzirki zaman ýuwulýan gaplar

  polda ýuwulýan basseýn

  Custöriteleşdirilen: Düzeldilmedik
  Ulag bukjasy: Hawa
  Ölçegi: H 85 x W 56x D 43cm
  Aýna çyrasy: Aýna çyrasy bolmasa
  Gelip çykyşy: Hytaý
  Göwrümi: 5000PCS / aý
  : Agdaýy: Täze

  Funksiýa aýratynlyklary

  Seresaplyk we tertipli örtülen we gaplanan
  Puluňyz üçin ajaýyp önümler
  Açyk arka sütüni bilen gurmak aňsat
  Howpsuz çaga ululygyndaky hammam pedal çüýşesi
  Farfor gurluşygynda lýubkany arassalamak aňsat

 • Bathinewropa hammam çüýşesi we biderek ululykdaky basseýn çüýşesi el ýuwulýan hammam çüýşeli gämiler

  gämi çüýşesi keramiki

  Gämi stili: leeke jam
  Stil: Kran bolmasa
  Applicationörite programma: Şampun çüýşeleri
  Aýratynlygy: Vanna basseýniniň arassaçylyk enjamlary
  Ulanylyşy: Hajathana basseýni
  Reňk: Ak
  Kesgit: Basseke basseýn

  Funksiýa aýratynlyklary

  inçe gyrasy sungat duýgusyny görkezýär
  bir bölek galyplaýyş tehnologiýasy
  üstü gaty we arassalamak ýaly gaty
  diwara gurlan bolmaly
  Keramiki ýuwulýan basseýn bilen deňeşdiriň

 • Dürli aýratynlyklar el basseýniniň basgançakly erkin basseýn hajathana çüýşesini ýuwýar

  hammam çüýşesi lýuks

  Custöriteleşdirilen: Düzeldilmedik
  Ulag bukjasy: Hawa
  Ölçegi: H 85 x W 56x D 43cm
  Aýna çyrasy: Aýna çyrasy bolmasa
  Gelip çykyşy: Hytaý
  Göwrümi: 5000PCS / aý
  : Agdaýy: Täze

  Funksiýa aýratynlyklary

  Seresaplyk we tertipli örtülen we gaplanan
  Puluňyz üçin ajaýyp önümler
  Açyk arka sütüni bilen gurmak aňsat
  Howpsuz çaga ululygyndaky hammam pedal çüýşesi
  Farfor gurluşygynda lýubkany arassalamak aňsat

 • Professional ak ýuwulýan basseýn kir ýuwulýan otag, keramiki şampun hammam biderek pedal çüýşesi

  şampun ýuwýan basseýn

  Custöriteleşdirilen: Düzeldilmedik
  Ulag bukjasy: Hawa
  Ölçegi: H 85 x W 56x D 43cm
  Aýna çyrasy: Aýna çyrasy bolmasa
  Gelip çykyşy: Hytaý
  Göwrümi: 5000PCS / aý
  : Agdaýy: Täze

  Funksiýa aýratynlyklary

  Seresaplyk we tertipli örtülen we gaplanan
  Puluňyz üçin ajaýyp önümler
  Açyk arka sütüni bilen gurmak aňsat
  Howpsuz çaga ululygyndaky hammam pedal çüýşesi
  Farfor gurluşygynda lýubkany arassalamak aňsat

 • Önümçilik dizaýneri hammam ýuwulýan basseýn gämisi keramiki pedestal basseýn

  hammam çüýşesi ýuwulýan basseýn

  Reňk / Tamamlamak: Ak
  Stil : Fermer hojalygy, senagat
  Ölçegi: 575 x 450 x 830 mm
  Basseýn üçin görnüş: Pyýada çüýşeler
  Şahadatnama: CE, SGS, Saso bilen ylalaşyň
  Gap: Karton
  Deşikleriň sany: Bir

  Funksiýa aýratynlyklary

  Glalpyldawuk witreli çin
  Gämi çüýşesi gowy eňňitdir
  Uceeke kran çukury we öňden akýan zeýkeş
  Kesiş şablony
  Ömürboýy çäklendirilen kepillik berilýär

 • El ýuwulýan basseýn pedal farfor lýuks döwrebap sungat ak çüýşeli keramiki şampun poluň durýan basseýni

  polda ýuwulýan basseýn

  Custöriteleşdirilen: Düzeldilmedik
  Ulag bukjasy: Hawa
  Ölçegi: H 85 x W 56x D 43cm
  Aýna çyrasy: Aýna çyrasy bolmasa
  Gelip çykyşy: Hytaý
  Göwrümi: 5000PCS / aý
  : Agdaýy: Täze

  Funksiýa aýratynlyklary

  Seresaplyk we tertipli örtülen we gaplanan
  Puluňyz üçin ajaýyp önümler
  Açyk arka sütüni bilen gurmak aňsat
  Howpsuz çaga ululygyndaky hammam pedal çüýşesi
  Farfor gurluşygynda lýubkany arassalamak aňsat

 • Hajathana önümçiligi gaty kyn bolýar

  Döwrebap hammam poly, hajathana oturdyldy

  Gurluşy : Iki bölek

  Ölçegi : 610 * 357 * 770mm

  Gurnama görnüşi : Gata oturdyldy

  OEM : OEM kabul edildi

  Aýratynlyk ual Ikitaraplaýyn

  Hajathana jamynyň şekili : Tegelek

  Zeýkeş nagşy : P-duzak

 • Zawod üpjünçiligi Kiçijik ululykdaky gönüburçly lýuks keramiki hammam stoly Iň ýokarky biderek gämi çüýşesi

  basseýn şkaflaryny ýuwuň

  Reňk: Ak ýa-da özleşdiriň
  Fireangyn temperaturasy: 1280ºC
  Gämi stili: leeke jam
  Hyzmat: OEM / ODM
  Deşikleriň sany: Iki
  Basseýn üçin görnüş: Countertop lýubkalary
  Kesgit: Basseke basseýn

  Funksiýa aýratynlyklary

  ýumşak we häzirki zaman diwar çüýşäni asdy
  kiçi lýubka umumy ölçegli dizaýn
  Iň ýokary syrçaly näzik ajaýyp şöhle döredýär
  Gaplamakda bir kiçijik hammam çüýşesi bar
  Bu keramiki diwar gurnamasy gönüburçly

 • Arzan bahasy döwrebap pedal diwar asylan basseýn keramiki ýuwulýan hammam basseýn ýarym pedal

  döwrebap hammam lýubkalary

  Material: keramika
  Arza: myhmanhana
  Haryt ölçegi: 690 * 510 * 545
  Reňk: Ak / Gülgüne / Gök
  Gap: Karton
  Deşikler: Bir
  Basseýn üçin görnüş: jam çüýşeleri

  Funksiýa aýratynlyklary

   

  • Diňe ýarym pyýada aýak
  • Häzirki zaman dizaýny
  • Arassalamak aňsatlygy üçin diwar asyldy, ýarym pedal p-duzak örtügi
  • Ravenna pedestal ýokarsy bilen ulanmak üçin
  • Ak, süňk, zygyr matada görkezilýär
 • Ak keramiki ýuwulýan basseýn doly esasy keramiki sanitariýa pol basseýn sütün sütünleri

  hammam ýuwulýan howdanlar

  Stil: Kran bolmasa
  Applicationörite programma: Mop lýubkalary
  Kepillik: 5 ýyl
  Reňk: Ak
  Basseýn üçin görnüş: Pyýada çüýşeler
  OEM: Hawa
  Ulag bukjasy: Karton

  Funksiýa aýratynlyklary

  Iş eksport etmekde baý tejribe
  Ulgamlaýyn dolandyryş ulanylýar
  çalt we wagtynda eltip bermek
  kuwwaty aýda 100000 pc
  Tejribeli inersenerler we işçiler

   

 • Döwrebap hammam biderek hytaý zawody arzan sanitariýa önümleri basseýn çüýşesi şkaf

  howdanlar hammam ýuwýarlar

  Gämi stili: leeke jam
  Stil: Kran bolmasa
  Applicationörite programma: Şampun çüýşeleri
  Aýratynlygy: Vanna basseýniniň arassaçylyk enjamlary
  Ulanylyşy: Hajathana basseýni
  Reňk: Ak
  Kesgit: Basseke basseýn

  Funksiýa aýratynlyklary

   
  inçe gyrasy sungat duýgusyny görkezýär
  bir bölek galyplaýyş tehnologiýasy
  üstü gaty we arassalamak ýaly gaty
  diwara gurlan bolmaly
  Keramiki ýuwulýan basseýn bilen deňeşdiriň

123456Indiki>>> Sahypa 1/17
Onlaýn sorag