şkaf ýuwulýan gaplar

 • Bathinewropa hammam çüýşesi we biderek ululykdaky basseýn çüýşesi el ýuwulýan hammam çüýşeli gämiler

  gämi çüýşesi keramiki

  Gämi stili: leeke jam
  Stil: Kran bolmasa
  Applicationörite programma: Şampun çüýşeleri
  Aýratynlygy: Vanna basseýniniň arassaçylyk enjamlary
  Ulanylyşy: Hajathana basseýni
  Reňk: Ak
  Kesgit: Basseke basseýn

  Funksiýa aýratynlyklary

  inçe gyrasy sungat duýgusyny görkezýär
  bir bölek galyplaýyş tehnologiýasy
  üstü gaty we arassalamak ýaly gaty
  diwara gurlan bolmaly
  Keramiki ýuwulýan basseýn bilen deňeşdiriň

 • Zawod üpjünçiligi Kiçijik ululykdaky gönüburçly lýuks keramiki hammam stoly Iň ýokarky biderek gämi çüýşesi

  basseýn şkaflaryny ýuwuň

  Reňk: Ak ýa-da özleşdiriň
  Fireangyn temperaturasy: 1280ºC
  Gämi stili: leeke jam
  Hyzmat: OEM / ODM
  Deşikleriň sany: Iki
  Basseýn üçin görnüş: Countertop lýubkalary
  Kesgit: Basseke basseýn

  Funksiýa aýratynlyklary

  ýumşak we häzirki zaman diwar çüýşäni asdy
  kiçi lýubka umumy ölçegli dizaýn
  Iň ýokary syrçaly näzik ajaýyp şöhle döredýär
  Gaplamakda bir kiçijik hammam çüýşesi bar
  Bu keramiki diwar gurnamasy gönüburçly

 • Döwrebap hammam biderek hytaý zawody arzan sanitariýa önümleri basseýn çüýşesi şkaf

  howdanlar hammam ýuwýarlar

  Gämi stili: leeke jam
  Stil: Kran bolmasa
  Applicationörite programma: Şampun çüýşeleri
  Aýratynlygy: Vanna basseýniniň arassaçylyk enjamlary
  Ulanylyşy: Hajathana basseýni
  Reňk: Ak
  Kesgit: Basseke basseýn

  Funksiýa aýratynlyklary

   
  inçe gyrasy sungat duýgusyny görkezýär
  bir bölek galyplaýyş tehnologiýasy
  üstü gaty we arassalamak ýaly gaty
  diwara gurlan bolmaly
  Keramiki ýuwulýan basseýn bilen deňeşdiriň

 • Iň oňat hilli hammam keramiki gap-gaç ýuwulýan çüýşe ýuwulýan basseýn, öý üçin ýuwulýan basseýn

  basseýn hammam

  Usul: Kran bilen
  Reňk: Ak
  Paket: adaty kartonlar
  Basseýn üçin görnüş: Gämi basseýnleri
  Deşikleriň sany: leeke
  Ulanylyşy: hammam üçin
  Göwrümi: 10 000 000 / ýyl

  Funksiýa aýratynlyklary

  Göni gönüburçly ak gämi kran bilen çümýär
  Döwrebap stildäki hammam
  Galyňlaşdyrylan syrçaly ýüz bilen ýokary hilli
  Arassalamak aňsat we ony ýasamak üçin ýalpyldawuk
  Smoothumşak we suwa degmek aňsat däl

 • hammam üçin biderek zatlary nireden satyn almaly

  hajathana ýuwulýan basseýn

   

  Marka ady: SUNRISE

  Applicationörite programma: Faceüz çüýşelerini ýuwuň

  Reňk: Ak

  Dizaýn: leeke deşik

  Aýratynlygy: aňsat arassalamak

  Arza: myhmanhana

  Garnituralar: Poslamaýan polatdan ýasalan kran

  Funksiýa aýratynlyklary

  Eko keramika we iň oňat hil
  Onlaýn tehniki goldaw
  Keramiki ýuwulýan gap
  Aýda 5000 toplum / toplum
  Faceüz çüýşelerini ýuwuň

 • Suwa düşmek: Arassa we ýalpyldawuk hammam çüýşesini saklamak üçin maslahatlar

  hajathana ýuwulýan basseýn

   

  Marka ady: SUNRISE

  Applicationörite programma: Faceüz çüýşelerini ýuwuň

  Reňk: Ak

  Dizaýn: leeke deşik

  Aýratynlygy: aňsat arassalamak

  Arza: myhmanhana

  Garnituralar: Poslamaýan polatdan ýasalan kran

  Funksiýa aýratynlyklary

  Eko keramika we iň oňat hil
  Onlaýn tehniki goldaw
  Keramiki ýuwulýan gap
  Aýda 5000 toplum / toplum
  Faceüz çüýşelerini ýuwuň

 • Drabdan Fab-a: Vannaňyzy jümle çüýşesi bilen üýtgetmek

  hajathana ýuwulýan basseýn

   

  Marka ady: SUNRISE

  Applicationörite programma: Faceüz çüýşelerini ýuwuň

  Reňk: Ak

  Dizaýn: leeke deşik

  Aýratynlygy: aňsat arassalamak

  Arza: myhmanhana

  Garnituralar: Poslamaýan polatdan ýasalan kran

  Funksiýa aýratynlyklary

  Eko keramika we iň oňat hil
  Onlaýn tehniki goldaw
  Keramiki ýuwulýan gap
  Aýda 5000 toplum / toplum
  Faceüz çüýşelerini ýuwuň

 • Qu En qué idiomas está disponible el mueble de baño?

  hajathana ýuwulýan basseýn

   

  Marka ady: SUNRISE

  Applicationörite programma: Faceüz çüýşelerini ýuwuň

  Reňk: Ak

  Dizaýn: leeke deşik

  Aýratynlygy: aňsat arassalamak

  Arza: myhmanhana

  Garnituralar: Poslamaýan polatdan ýasalan kran

  Funksiýa aýratynlyklary

  Eko keramika we iň oňat hil
  Onlaýn tehniki goldaw
  Keramiki ýuwulýan gap
  Aýda 5000 toplum / toplum
  Faceüz çüýşelerini ýuwuň

 • lavamanos ajaýyp hammam çüýşesi we biderek döwrebap el ýuwulýan basseýn

  naharhana dizaýnlary ýuwulýan basseýn

  Basseýn üçin görnüş: Counter lýubkalar
  Deşikleriň sany: Bir
  Ölçegi: 535 * 380 * 210mm
  Gämi stili: leeke jam
  Görnüşi: gönüburçly
  Stil: Kran bolmasa
  Gaýtadan işlemek: Aýna sepmek

  Funksiýa aýratynlyklary

  100% kepillik kepilligi - Haýsydyr bir hil meselesi bar bolsa
  Vanna çüýşesi Hasap gurnamagyň ýokarsynda
  Fermer jaýynyň gämisi
  ýokary derejeli keramiki gurluşyk
  Gönüburçly gämi tekiz bilen çümýär

 • Lomaý ýuwujy sungat basseýni hajathana ýuwujy basseýn Keramiki biderek ýuwujy el basseýni

  Rimless P-Trap keramiki Wc hajathana

  bir bölek ýuwulýan legen

  Reňk: Ak ýa-da özleşdiriň
  Fireangyn temperaturasy: 1280ºC
  Gämi stili: leeke jam
  Hyzmat: OEM / ODM
  Deşikleriň sany: Iki
  Basseýn üçin görnüş: Countertop lýubkalary
  Kesgit: Basseke basseýn

  Funksiýa aýratynlyklary

  ýumşak we häzirki zaman diwar çüýşäni asdy
  kiçi lýubka umumy ölçegli dizaýn
  Iň ýokary syrçaly näzik ajaýyp şöhle döredýär
  Gaplamakda bir kiçijik hammam çüýşesi bar
  Bu keramiki diwar gurnamasy gönüburçly

 • Iň ýokary hilli sanitariýa enjamlary meýdançasy keramika hammam çüýşesi ýuwulýan basseýn

  naharhana dizaýnlary ýuwulýan basseýn

  Marka ady: SUNRISE
  Jemleýji görnüşi: Boýag
  Ölçegi: 24 Inç
  Harytlaryň agramy: 12 funt
  Zeýkeşiň görnüşi: Açylýan
  Önüme ideg görkezmeleri: Gury eşik bilen süpüriň
  Material: keramika

  Funksiýa aýratynlyklary

  Vanna otagyňyzyň dizaýnyny tamamlaň
  Arassalamak we saklamak aňsat
  hammam çüýşesi keramiki ýasalan
  hammamyň biderekligine goşmaça
  gönüburçly basseýn dizaýny

 • Endokarky dizaýn gönüburçly hammam el ýuwulýan basseýn inedördül şekilli hammam basseýni

  hammam çüýşesi lýuks

   

  Kesgit: Basseke basseýn
  Şahadatnama: CE / Cupc
  Gämi stili: leeke jam
  Görnüşi: gönüburçly
  Custöriteleşdirilen hyzmat: kabul ediň
  Garnituralar: goşulmaýar
  Önümçilik kuwwaty: 20000

  Funksiýa aýratynlyklary

  önümleri CE tarapyndan tassyklanýar
  ýokary temperaturada ýakyldy
  çukury we tekizligini barlaň
  reňk düzmek
  nagyşlary özleşdirmek

12Indiki>>> Sahypa 1/2
Onlaýn sorag