Kompaniýa habarlary

 • Ösüş mümkinçiligini açyň: Kanton ýarmarkasynda bize goşulyň

  Ösüş mümkinçiligini açyň: Kanton ýarmarkasynda bize goşulyň

  Zehinliligi öwreniň: Keramiki hajathana innowasiýamyzyň göni görkezişi!Bize göni ýaýlymda goşulyň: 23-nji aprel, 24-nji aprel - 27-nji aprel20 ýyllyk tejribesi bolan hajathana öndürijisi, Ferguson we B & a ... ýaly meşhur kompaniýalara dürli ýokary hilli sanitariýa dizaýnlaryny hödürledik ...
  Koprak oka
 • Kanton ýarmarkasynda çäksiz mümkinçilikleri öwrenmäge çakylyk

  Kanton ýarmarkasynda çäksiz mümkinçilikleri öwrenmäge çakylyk

  Tolgundyryjy habar!Geçen ýylky sergi üstünlikli geçdi we şu ýylky Kanton ýarmarkasyna gatnaşjakdygymyza begenýäris!Dünýäniň iň abraýly söwda sergileriniň birinde iň soňky önümlerimizi we hyzmatlarymyzy görkezenimizde bize goşulyň.Täzeçillik tekliplerimizi öwrenmäge, akyl birikdirmäge taýyn boluň ...
  Koprak oka
 • Hytaýyň Täze ýyly gutly bolsun

  Hytaýyň Täze ýyly gutly bolsun

  “Tangshan Sunrise” keramiki önümler kärhanasy, Ltd bilen abadançylyk ýylyna başlaň!Söwda çäksiz hajathanalarymyz, pola gurlan hajathanalarymyz we akylly hajathanalarymyz her giňişlige netijelilik we kaşaňlyk getirýär.Goý, bu ýyl üstünlik we bollyk bilen dolsun!esasy önümler : täjirçiliksiz hajathana, pola oturdylan hajathana, sm ...
  Koprak oka
 • WC sanitar enjamlary hajathanalarynyň nepisligini we işleýşini açmak

  WC sanitar enjamlary hajathanalarynyň nepisligini we işleýşini açmak

  1. Giriş 1.1 WC sanitariýa hajathana hajathanalaryny kesgitlemek “WC sanitariýa enjamlary hajathana” adalgasyny we häzirki arassaçylykdaky ähmiýetini kesgitläň, arassaçylyk we rahatlygy saklamakdaky roluny görkeziň.1.2 Taryhy ewolýusiýa WC sanitariýa enjamlary hajathanalarynyň taryhy ösüşini öwreniň, gözbaşlaryny gadymy sanlardan gözläň ...
  Koprak oka
 • Hajathana kody keramikasynyň ewolýusiýasyny we nepisligini öwrenmek

  Hajathana kody keramikasynyň ewolýusiýasyny we nepisligini öwrenmek

  1.1 Kesgitleme we ähmiýet “Tualet komod keramiki” adalgasyny kesgitläň we häzirki zaman arassaçylyk amallarynda ähmiýetini belläň.Tualet komodlarynyň dizaýnynda we işleýşinde keramikanyň roluny ara alyp maslahatlaşyň.1.2 Taryhy perspektiwalar Tuwalet komod keramikasynyň taryhy ewolýusiýasyny öwreniň, irki täzeliklerden ...
  Koprak oka
 • Vanna we hajathana dizaýnynyň sungaty we ylym

  Vanna we hajathana dizaýnynyň sungaty we ylym

  Giriş Gowy dizaýn edilen hammamlaryň we hajathanalaryň ähmiýetini gysgaça tanyşdyryň.Dizaýnyň gündelik durmuşa we umumy öý estetikasyna edýän täsirini ara alyp maslahatlaşyň.Makalanyň esasy mowzuklaryna syn beriň.1-nji bölüm: Vanna we hajathana dizaýnynyň ýörelgeleri Funksiýa ýaly dizaýnyň esasy ýörelgelerini ara alyp maslahatlaşyň ...
  Koprak oka
 • Döwrebap rahatlygy özleşdirmek Closeakyn jübüt hajathana çuňňur çümmek

  Döwrebap rahatlygy özleşdirmek Closeakyn jübüt hajathana çuňňur çümmek

  Vanna enjamlarynyň hemişe ösýän ýerinde ýakyn birikdirilen hajathana görnüşleri we işiniň sazlaşykly garyndysy hökmünde tapawutlanýar.Bu giňişleýin gözleg, anatomiýa, artykmaçlyklar, gurnama, tehniki hyzmat we ýakyn hajathanalaryň ösýän ugurlary bilen syýahat edýär.I. Closeakyn jübüt hajathana düşünmek: 1.1 ...
  Koprak oka
 • Keramiki tualetiň nepisligi we amalyýeti giňişleýin gollanma düzýär

  Keramiki tualetiň nepisligi we amalyýeti giňişleýin gollanma düzýär

  Giriş: Gowy dizaýn edilen hammamyň ähmiýetine gysgaça syn.Keramiki hajathana toplumlaryna üns bermek.1. Keramiki hajathana toplumlaryna düşünmek 1.1 Keramiki hajathana toplumynyň kesgitlemesi we düzüm bölekleri 1.2 Vanna estetikasy üçin dogry hajathana toplumyny saýlamagyň ähmiýeti 1.3 Keramiki hajathana toplumynyň funksional taraplary ...
  Koprak oka
 • Gizlenen tanklar bilen arassaçylyk diwar-hajathana hajathanalarynyň nepisligi we netijeliligi

  Gizlenen tanklar bilen arassaçylyk diwar-hajathana hajathanalarynyň nepisligi we netijeliligi

  Vanna enjamlarynyň ewolýusiýasy barada gysgaça syn.Arassaçylyk enjamlarynda gizlenen tanklar bilen diwara asylan hajathanalara giriş.1. Arassaçylyk enjamlaryna düşünmek: bitewi çemeleşme 1.1 Sanitariýa enjamlarynyň kesgitlemesi we gerimi 1.2 Taryhy ösüş we ewolýusiýa 1.3 Häzirki zaman hammamlarynda sanitariýa enjamlarynyň roly 2. Diwar ...
  Koprak oka
 • Diwar asylan hajathana keramikasynyň nepisligi we netijeliligi Giňişleýin gözleg

  Diwar asylan hajathana keramikasynyň nepisligi we netijeliligi Giňişleýin gözleg

  Döwrebap hammam dizaýnynyň dünýäsi innowasiýa enjamlarynyň ornaşdyrylmagy bilen paradigma çalşygyna şaýat boldy we şunuň ýaly täsinlikleriň biri diwara asylan hajathana keramikasydyr.Bu makala, dizaýny, artykmaçlyklary, gurnama prosesi we iki estetika täsirini öwrenmek bilen zerur bolan häzirki zaman hammamyň çylşyrymlylyklaryny öwrenýär ...
  Koprak oka
 • Vanna tejribesini öwürmek Güýçli hajathana güýjüniň güýji

  Vanna tejribesini öwürmek Güýçli hajathana güýjüniň güýji

  Döwrebap sanitar-tehniki pudagynda innowasiýalar gündelik durmuşymyzy yzygiderli üýtgedýär we şunuň ýaly düýpli ösüşleriň biri elektrik togunyň hajathanalarynyň peýda bolmagydyr.Bu hajathanalar güýçlendirilen netijeliligi, suwy tygşytlamagy we arassaçylygy gowulandyrmagy teklip edip, adaty ýuwmak mehanizmini özgertdi.Bu giňişleýin gözlegde, ...
  Koprak oka
 • Lýuks hammamlary rewolýusiýa etmek, suw sepýän akylly hajathanalaryň ajaýyplygy

  Lýuks hammamlary rewolýusiýa etmek, suw sepýän akylly hajathanalaryň ajaýyplygy

  I. Giriş A. Suw sepýän akylly hajathana kesgitlemesi B. Lýuks hammamlaryň kontekstindäki ähmiýeti C. Hajathanalaryň ewolýusiýasyna gysgaça syn II.Suw pürküji akylly hajathanalaryň aňyrsyndaky tehnologiýa A. Suw spreýleriniň mehanizmi 1. Burunlar we pürküji nagyşlar 2. Düzülip bilinýän suw basyşy we temperatura B. Akylly aýratynlyklar 1. Sen ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/16
Onlaýn sorag