hasap basseýnleri

 • Counter farfor ýuwulýan gap-gaç çüýşesi, saç ýuwulýan basseýn kir ýuwulýan çüýşe lavabo keramiki kaşaň hammam howdanlary

  naharhana üçin basseýn dizaýnlaryny ýuwuň

  Gurnama görnüşi: aşagy
  Kesgit: leeke çümmek
  Basseýn üçin görnüş: Countertop lýubkalary
  Deşikleriň sany: Bir
  Reňk: Ak
  OEM / ODM: Hawa
  Gelip çykyşy: Hytaý

  Funksiýa aýratynlyklary

  Elektrik wilkalary bilen dizaýn edildi
  Rozetkalar we naprýa .eniýe halkara derejesinde tapawutlanýar
  Ulanmak üçin adapter ýa-da öwrüjini talap ediň
  Gämi duralgasyna gurup bolýar
  Amatlylygy üçin enjamlar goşulýar

 • Hytaýyň el ýuwulýan matasy gara reňkli şkaf çüýşeli keramiki hammam biderek ýuwulýan basseýn

  kaşaň keramiki ýuwulýan basseýn

  Ulanylyşy: hammam / ýuwulýan otag
  Faceerüsti gutarnykly: ýalpyldawuk / mat
  Ölçegi: 420x420x135mm
  Material: keramika
  Görnüşi: Sungat ýuwulýan basseýn
  Tap: islege bagly
  Basseýn üçin görnüş: Countertop lýubkalary

  Funksiýa aýratynlyklary

  Gäminiň lýubkasyny gurmak aňsat
  Ykjam ýuwulýan basseýn, hammam üçin amatly
  Vannaňyza ajaýyp goşundy
  Aýratynlygy tekiz bolany üçin arassalamak aňsat
  Leumşak we owadan dizaýn häzirki zaman stili

 • Hasap basseýniniň üstündäki BATHROM MODERN, häzirki zaman suwa düşülýän basseýn

  hajathana ýuwulýan basseýn

  Usul: Kran bilen
  Reňk: Ak
  Paket: adaty kartonlar
  Basseýn üçin görnüş: Gämi basseýnleri
  Deşikleriň sany: leeke
  Ulanylyşy: hammam üçin
  Göwrümi: 10 000 000 / ýyl

  Funksiýa aýratynlyklary

  Göni gönüburçly ak gämi kran bilen çümýär
  Döwrebap stildäki hammam
  Galyňlaşdyrylan syrçaly ýüz bilen ýokary hilli
  Arassalamak aňsat we ony ýasamak üçin ýalpyldawuk
  Smoothumşak we suwa degmek aňsat däl

 • “Utility Sinks” gämi duralgasy “Lavatoros”

  hajathana ýuwulýan basseýn

   

  Marka ady: SUNRISE

  Applicationörite programma: Faceüz çüýşelerini ýuwuň

  Reňk: Ak

  Dizaýn: leeke deşik

  Aýratynlygy: aňsat arassalamak

  Arza: myhmanhana

  Garnituralar: Poslamaýan polatdan ýasalan kran

  Funksiýa aýratynlyklary

  Eko keramika we iň oňat hil
  Onlaýn tehniki goldaw
  Keramiki ýuwulýan gap
  Aýda 5000 toplum / toplum
  Faceüz çüýşelerini ýuwuň

 • Häzirki zaman keramiki hammam biderekligi ýekeje çüýşeli şampun basseýniniň saç ýuwulýan howdanlary keramiki kir ýuwulýan otag çüýşeli şkaf ýuwulýan el basseýni

  kir ýuwulýan howuz
  Marka ady: SUNRISE
  Usul: kran
  Ölçegi: 520 * 190 * 418mm
  Ulanylyşy: hammam
  Basseýn üçin görnüş: Gämi basseýnleri
  Göwrümi: 10 000 000 / ýyl
  Reňki: Ak / Biskwit / Gara

  Funksiýa aýratynlyklary

  100% kanagatlandyrylan müşderi hyzmaty
  Moumşak çydamly ýagty we arassalamak aňsat
  “Pop Up Drain” we ýönekeý gurnama bilen
  Ajaýyp owadan we Europeanewropanyň häzirki zaman lýuks stili
  Premium keramiki material we galyň syrçaly ýüz

   

 • Lýuks ajaýyp lavabo keramiki ýumurtga basseýni, keramiki çüýşeli hammam keramiki kir ýuwulýan otag

  el çüýşesini ýuwuň

  Deşikleriň sany: Iki
  Reňk: Ak
  Bukja: 5 gatlak guty
  OEM / ODM: Hoş geldiňiz
  Görnüşler: Köpük gaplamak
  Gelip çykyşy: Hytaý
  Stil: Kran bolmasa

  Funksiýa aýratynlyklary

  hammam keramiki gap çüýşesi häzirki zaman dünýägaraýşyny döredýär
  Premium hilli keramikadan ýasalan
  hammamyňyza ýa-da biderek otagyňyza döwrebap we nepislik
  tekiz we ýalpyldawuk bir ýeri saklaň, saklamak aňsat
  damjasyz akymly suw akymy

 • Döwrebap keramiki hammam lýubkalaryny ýuwuň, basseýn stoly ýokarky gönüburçly el ýuwulýan basseýn

  ýokary ýuwulýan el basseýni

  Marka ady: SUNRISE

  Applicationörite programma: Faceüz çüýşelerini ýuwuň

  Reňk: Ak

  Dizaýn: leeke deşik

  Aýratynlygy: aňsat arassalamak

  Arza: myhmanhana

  Garnituralar: Poslamaýan polatdan ýasalan kran

   

  Funksiýa aýratynlyklary

  Eko keramika we iň oňat hil
  Onlaýn tehniki goldaw
  Keramiki ýuwulýan gap
  Aýda 5000 toplum / toplum
  Faceüz çüýşelerini ýuwuň

 • Hytaý zawodynyň keramiki hammam ýuwulýan basseýni, häzirki zaman ýuwulýan ýuwulýan basseýn

  saç ýuwýan basseýn

   

  Käbäniň şekili: gönüburçly

  Gurnama: Hasapdan ýokarda

  Önümiň agramy: 20 funt

  Daşky ölçegi: 20 x 14 x 5.51 dýuým

  Käbäniň çuňlugy: 5.51 dýuým

  Suwa çümdüriji deşik: diametri 1,77 dýuým

   

  Funksiýa aýratynlyklary

   

  arassalamak we saklamak aňsat

  ojak we farfor

  Ak reňkli hammam

  Öndürijilik üçin ineredener

  çümdüriji materiallar keramiki

 • lavamanos Göni basseýniň üstünde gönüburçly ýokary derejeli dag

  stoluň ýokarky ýuwulýan howdanlary

  Reňk: Düzülip bilner
  Şahadatnama: CE Cupc Saber
  Deşikleriň sany: Bir
  Kesgit: Basseke basseýn
  Gurnama görnüşi: Hasaplaýjynyň ýokarsynda
  Görnüşi: Gämi görnüşi
  Stil: Kran bolmasa

  Funksiýa aýratynlyklary

  Aýnadan ýasalan keramikany arassalamak aňsat
  Mop lýubkalary, şampun çüýşeleri
  5 sany kartonly poli halta
  hammam tegelek şekilli dizaýn
  poldan üçege çüýşesi

 • lavamanos gönüburçly ýokary derejeli dag gerşiniň basseýninde iň ýokary çüýşeli keramiki hammam ýüzü basseýn Waşbasin hammam çüýşesi

  keramiki şampun basseýni

  Applicationörite programma: Şampun çüýşeleri
  Kepillik: 5 ýyl
  OEM: Hawa
  Deşikleriň sany: Bir
  Reňk: Ak
  Material: keramika, farfor
  Gap: Karton

  Funksiýa aýratynlyklary

   

  Premium hil farfor keramiki

  “Pop Up Drain” bilen enjamlaşdyrylan

  Ajaýyp häzirki zaman stili

  aňsatlyk bilen saklanyp bilner

  biderekligi çalyşmazdan göni

 • Iň köp satylýan çeper kir ýuwulýan kaşaň hammam çüýşeli diwar asylan basseýn ak keramiki gönüburçly el diwary oturdylan biderek ýuwulýan basseýn

  kaşaň hammam howdanlary

  Görnüşi: gönüburçly
  Gämi stili: leeke jam
  Stil: Kran bolmasa
  Applicationörite programma: El ýuwmak
  Bedeniň reňki: Ak
  Aýratynlygy: Keramika
  Gelip çykyşy: Hytaý (materik)

  Funksiýa aýratynlyklary

   

  aşa güýç we çydamlylyk

  gowy ussatlyk

  100% barlandy we saýlandy

  gözenekli syrçaly ýüz

  Owadan süpürilenden soň arassalaň we ýalpyldawuk

 • Arzan üpjünçilik kwadrat basseýn lýuks farfor hammam gämisi

  kir ýuwýan çüýşe

  Marka ady: SUNRISE
  Gurnama görnüşi: aşagy
  Jemleýji görnüşi: Boýag
  Zeýkeş nagşy: P-TRAP
  Görnüşi: gönüburçly
  Harytlaryň agramy: 20 funt
  Nusga: Döwrebap

  Funksiýa aýratynlyklary

  ýumşak mata bilen ýönekeý arassa
  Klassiki gönüburçluk görnüşi
  Easyeňil arassalanan ýalpyldawuk ýüz
  suw howuzlary we pürküji ýok
  CUPC tarapyndan tassyklanan we sanawda

12Indiki>>> Sahypa 1/2
Onlaýn sorag