zawod

biz hakda

Tangshan SUNRISE toparynda takmynan 200000 inedördül metr meýdany öz içine alýan iki sany häzirki zaman önümçilik zawody we halkara önümçilik bazasy bar, innowasiýa önümçilik tehnologiýasy, akylly önümçilik enjamlary we kesiş tehnologiýasy topary birleşdirilýär.

Ylmy we kämil önümçilik dolandyryşynyň doly toplumy bar.Önümler ýokary derejeli hammam ýöriteleşdirilen önümçilik liniýasyny, Europeanewropa keramiki iki bölek hajathana, diwar hajathana, diwar asylan hajathana we keramiki bidet, keramiki şkaf basseýnini öz içine alýar.

doly gör
X
 • 2 zawod bar

 • +

  20 ýyllyk tejribe

 • Keramika üçin 10 ýyl

 • $

  15 milliarddan gowrak

Akyl

Akylly hajathana

Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen akylly hajathana adamlar tarapyndan has köp kabul edilýär.Theyllaryň dowamynda hajathana materialdan şekile, akylly işe çenli yzygiderli täzelendi.Şeýle hem pikir ediş usulyňyzy üýtgedip, bezän wagtyňyz akylly hajathana synap bilersiňiz.

hajathana akylly

HABARLAR

 • Ösüş mümkinçiligini açyň: Kanton ýarmarkasynda bize goşulyň

  Zehinliligi öwreniň: Keramiki hajathana innowasiýamyzyň göni görkezişi!Bize göni ýaýlymda goşulyň: 23-nji aprel, 24-nji aprel - 27-nji aprel20 ýyllyk tejribesi bolan hajathana öndürijisi, dürli ýokary hilli sanitariýa enjamlaryny hödürledik ...

 • Hajathanany nädip saýlamaly

  Suw şkafyny nädip saýlamaly 1 ight Agramy Hajathana näçe agyr bolsa, şonça gowy.Adaty hajathana agramy 50 funt töweregi, gowy hajathana bolsa 100 funt töweregi.Agyr hajathana ýokary dykyzlyga we ýokary hilli.Döwrebap hajathananyň agramyny barlamagyň ýönekeý usuly: Saýlaň ...

 • Hajathanany suwarmak nämäni aňladýar?

  Hajathanany nädip saýlamaly 1. Agramy Hajathana jamy näçe agyr bolsa, şonça gowy.Adaty hajathananyň agramy takmynan 50 kilograma, gowy hajathananyň agramy bolsa 100 kilograma deňdir.Agyr hajathana ýokary dykyzlyga eýe we hil taýdan has amatly.Agramy barlamagyň ýönekeý usuly ...

 • IER GOWY KERAMIK TOILETINI SAYLAMAK ÜÇIN GYSGAÇA GÖRNÜŞ

  Vanna otagyňyzy açmak üçin, synap görüp boljak birnäçe zat bar: Vanna otagyny biderek arassalap bolýar Gaýnap duran suw: Diňe drenajyň içine gaýnag suw guýuň.Bu käwagt bökdençlige sebäp bolýan organiki materialy eredýär.Plunger: Suktio döretmek üçin plunger ulanyň ...

 • hammam çüýşesini nädip ýapmaly

  Vanna otagyňyzy açmak üçin, synap görüp boljak birnäçe zat bar: Vanna otagyny biderek arassalap bolýar Gaýnap duran suw: Diňe drenajyň içine gaýnag suw guýuň.Bu käwagt bökdençlige sebäp bolýan organiki materialy eredýär.Plunger: Suktio döretmek üçin plunger ulanyň ...

Onlaýn sorag