Zawod hakda

Zawod hakda

Tangshan Sunrise Keramika Products Co., Ltd keramiki sanitariýa enjamlaryny satmakda ýöriteleşendir.Uly göwrümli ussahanamyz bar.Gurnama çyzygynyň iş usuly çig maldan bukja çenli ýörite söwda işgärlerimiz tarapyndan dolandyrylýar.
Aýlyk önümçilik ukyby 200000 toplum.Önüm dünýä ýüzüne eksport edilýär.Esasan eksport edýän ýurtlar: Europeewropa, ABŞ, Eastakyn Gündogar, Koreýa, Afrika, Awstraliýa.Harytlary dizaýn etmegiň talaby hökmünde siziň üçin işlemek üçin gaty ýörite dizaýnerlerimiz bar;Satuwdan öň we satuwdan soň üpjün etmek üçin aýratyn müşderi hyzmaty işgärlerimiz bar.
CUPC, CE, WATERMARK ISO9001 şahadatnamasyny aldyk.

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
Onlaýn sorag