Sergi otagy we sergiler

Serhetaşa elektron söwdanyň kanaly we tertibi barha ösüp, durnukly bolansoň, önümçiligi, üpjünçiligi, marketingi we marketingi birleşdirýän giňişleýin keramiki önümçilik bazasy hökmünde Güneşli keramika, has köp satuw kanallaryny işjeň gözleýär we köpüsine gatnaşdy. ýurtda we daşary ýurtlarda sergiler.Epidemiýa döwründe onlaýn göni ýaýlym sergisiniň üsti bilen satuwlar hem kanagatlanarly boldy.

https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
https://www.sunriseceramicgroup.com/products/
Onlaýn sorag